22 Kasım 2011 İnternet Filtresi Üzerine

Bildiğiniz üzere bir dönem üzerinde çok tartışılan internet filtresi uygulaması ertelenmiş hükümet tarafından 22.Kasım.2011 tarihine ertelenen karar yine kamuoyunda tartışmalara yol açaçak gibi görünmektedir. Bu yasanın iptali için Alternatif bilişim derneği danıştaya yasanın iptali için başvurdu. Başvurusunda yasanın iptali için yapılan açıklamada uygulamanın yürürlüğe gireceği 22 Kasım 2011 ile birlikte “devlet eliyle merkezi bir şekilde” filtreleme yapılacağı vurgulanan açıklamada “Hizmetten yararlanacak yurttaşların hangi sitelere erişeceği / erişemeyeceği BTK tarafından belirlenecektir. Yurttaşların filtre içeriklerini değiştirme özgürlükleri yoktur” uyarısında bulunuldu. “Güvenli internet denilerek kamuoyunun yanıltıldığını söyleyen dernek, “İnternetin Güvenli Kullanımının”ancak dijital okur yazarlık gaziantep escort ve yeni medya okur yazarlığı ile mümkün olabileceğini belirtti.

22 Kasım 2011 Güvenli İnternet Filtresi

“Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, ve AGİT’in defalarca belirttiği gibi filtreleme ve erişim engelleme ile güvenlik sağlanamaz” denilen açıklamada kamuoyu İnternetine sahip çıkmaya ve sansür uygulamalarına tepki göstermeye çağrıldı.

Alternatif Bilişim Derneği‘nin başvurusunda dava açma gerekçesi olarak gösterilen maddeler ise şöyle:

“-Öncelikle kamuoyu bilmelidir ki, Kurum Kararı yasal dayanaktan yoksundur. Güvenli internet uygulaması temel hak ve özgürlükleri orantısız bir şekilde sınırlandırmaktadır. Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlanabilir. Bu nedenle düzenleme yasal dayanaktan yoksundur.

Güvenli internet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar” ülke genelinde uygulanacak ve milyonlarca kişiyi etkileyecek bir düzenleyici idari işlemdir. BTK yasalara aykırı bir şekilde yasalarla düzenlenmemiş bir alanı idari bir işlemle düzenlemiştir. BTK böyle bir karar vermeye yetkili değildir. Asli düzenleme yetkisi yasama organındadır.

– Düzenlemenin hukuksal değer kazanabilmesi ancak Resmi Gazete’de yayımlanması ile mümkündür. Bu nedenle Resmi Gazete’de yayımlanmayan yönetmeliğin tamamının iptali gereklidir.

BTK‘nın düzenlemesi iddia edilenin aksine salt gönüllülük esasına dayanmamaktadır. İnternet servis sağlayıcıları idarenin sunduğu listeleri (beyaz ve kara listeler) reddedemeyecekler, buna ilişkin alt yapıyı kurmaktan kaçınamayacaklardır. İdare, kamu gücü ayrıcalıklarını kullanarak milyonları etkileyen bir düzenlemeyi yetkisini aşarak zorunluluk haline getirmiştir.

-Düzenlemede olumlu bir gelişme olarak gösterilen Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu ise hiçbir yasada tanımlanmamış, BTK’nın keyfi tercihlerine göre yapılandırılmış bir idari birimdir. Kurul’un üyeleri, Bakanlık ve Kurum tarafından herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın atanacaktır. Kurul’un çalışma yöntemleri, üyelerinin özlük hakları gibi konular da Usul ve Esaslar’da düzenlenmemiştir. Böyle bir Kurul’un amaçlandığı gibi baskı altında kalmaksızın bağımsız ve tarafsız çalışması, kararlar alması mümkün değildir. Kurul’un kurulmasının tek nedeni, Kurum’un keyfi davrandığı iddialarının önünü almaktır.

Çok yakın bir tarihte bu konu yine kamuoyunda tartışılacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir