Teknoloji dünyasındaki rekabet bazen etik olmayan ve gerçekte itici olan bir çok olaya sahne olabiliyor. Bunların başında Samsung’unb Apple ile rekabeti noktasında aşağılayıcı, alay edici üslüptaki anti Apple reklamları örnek gösterilebilir. Bir marka ile kendi markasını yan yana koyup “benimki daha...