Bir fikir babası için en mutlu anlar nedir diye soracak olsalar hiç şüphesiz fikrinin maddeye bürünüp de tüm dünyada milyonlarca insanın teveccühünü kazanması olarak yanıtlanabilir. Her ne kadar sahne gerisinde bir çok insan olsa da Apple için bir isim zikredildiğinde şirketin...