Veritabanı Nedir?

Veritabanı ( VB ), ( en: Data Base, DB ) – bilgisayarın daimi hafızasında farklı türlerde ( metin, sayı, zaman, para, OLE, lojistik vb. ) verilenlerin saklanması için kullanılan özel yapılandırılmış yerdir. Veritabanı, bilgilerin saklanmasını ve yönetimini sağlamaktadır.

Veritabanı oluşturmak için kullanılan programlar:

  • Microsoft Access
  • Open Office Base
  • foxpro
  • Microsoft SQL Server
  • Oracle
  • My SQL

Veritabanı amacı ve tanımı

Bilginin korunması bilgisayarların geleneksel hizmet türlerinden biridir. Bilginin bilgisayarlarda korunması için veri tabanından ( VB ) yararlanılmaktadır.

Bilgi belli disiplin veya gerçeklik hakkında tam fikir sahibi olma durumudur. Örneğin: Her bir işletmenin şubesinde çalışanları hakkında ( personel muhasebe verileri vs. ) bilgi saklanır. Bu bilginin verileri – unsurları şunlardır: ad, soyadı, babanın adı, memleket, hangi yüksek öğretim kurumunu kaç yılında bitirdiği, hangi dilleri bilmesi, hangi bilimsel eserlerin yazarı vb.

Her bir devlette onun vatandaşları hakkında tutulan bilgi verileri şunlardır: ad, soyad, babanın adı, kütüğün nerede kayıtlı olduğu, gözünün rengi, boy uzunluğu, kan grubu vb. Görüldüğü gibi aynı bir kişi hakkında kareler ünitesinde tutulan bilginin verileri ile devletin vatandaşı gibi saklanan bilginin verilendirmesinde çeşitlilik var. VB bilgisayarda özel formatlı dosyalarda saklanan bilgilerdir. ” Dosya formatı ” terimi bilgisayar dosyasında saklanan verilerin yapısını tanımlamak için kullanılır. Tanım. VB – bilginin depolanması, işlenmesi ve aranmasını sağlayan özel formatlı dosyadır. Veri Tabanında birden fazla tablolar bulunur ve tablolar birbirleri ile bazı durumlarda ilişkilendirilebilir.

Birden fazla tablonun bazı ölçütler ile bir arada tutulduğu veri tabanlarını da İlişkisel Veri Tabanı denir. Bu Veri Tabanlarını oluşturmak için kullanılan sistemlerin tümüne İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi denir. İngilizce de ise Relational Database Menagement System olarak ifade edilmektedir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir