Hemen hemen tüm gelişmiş içerik yönetim sistemlerinde olduğu gibi Joomla ile hazırlanan bir websitesinin temel ihtiyacı kaliteli bir optimizasyondur. Bu olgunun gözardı edilerek hazırlanan projeler aynı alanda faaliyet gösteren ve rakip diye tanımlayabileceğimiz sitelerin bir adım gerisinden gelmeye adeta mahkum edilir....