Samsung ve Apple arasındaki davalar görülüyor ve kimileri halen devam ediyor, kimileri de sonuca bağlanıyor. Bu hafta Apple ve Samsung’un vediği dava dilekçelerinden 2 tanesi daha reddedildi. Sanıyorum bu konuda mahkemeler de muzdaripler. Yakında mahkemeler bu konuda muzdaribiz diyerek greve çıkarlarsa...