Dijital endüstrinin gelişimi beraberinde hitap edeceği kullanıcılar için temel tasarım prensiplerini de getirdi. UI/UX nedir? Ana başlıklarla UX tasarım ilkelerine göz atarak bir arayüzün, cihazın vb. nesnelerin kullanıcı için nasıl olması gerektiğini öğrenelim. Geçmişteki her bir ressamın kübizm, natüralizm gibi akımlara...