Veritabanı Tabloları ve Görevleri 4

En son makale serimizin 3. bölümünde “jos_content” tablosu ve bu tablomuzla ilgili küçük ipuçlarına değinmiştik, daha çok sadece içeriklerin yedeklenmesi işleminin hangi tabloları kapsadığını da güzelce ele almıştık. Şimdiki ele alacağımız tablomuz yine diziliş sırasına göre, üyeler ve site üyelerine ait izinleri kapsayan tablolarımız. Bu konuda da tıpkı sadece içeriklerin yedeklerinin alınması gibi yine joomla kullanıcılarının en çok sorduğu soru olan “Sitemdeki kayıtlı üyeleri bir başka joomla veritabanına nasıl aktarırım?” sorusuna da yanıt olabilecek bir konu olacak.

jos_core_acl_aro :

Üyelikle ilgili olan  tablomuz, bu tablonun hemen yanındaki “Gözat” simgesine tıklayalım ve aşağıdaki resimde olduğu gibi bu tablonun içerdiklerine önem sırasına göre bakalım.

jos_core_acl_aroBurada dikkat edeceğimiz soldan sağa “id“, “value” ve “name” kısımları olacak. Normal olarak joomlanızı ilk defa kuruyorsanız yönetici olarak “super admin” olan kişi (örnekte Mehmet YAZICI) 62 id no’sunu alır ve daima 62 super admindir. İleride yine üyelik bilgilerini depolayan diğer tablolarda da bunu göreceğiz şimdiden dikkatinizi buna çekerek ileride daha rahat anlamını sağlamaya çalışıyoruz. Burada üyelik id’si (value) ile en soldaki id’leri birbirine karıştırmayalım, soldaki id (örnekteki 10) bir nevi üyelik id’si olarak düşünülebilir.  İleride bu id no’suna da değineceğiz.  Görüldüğü gibi bu tablomuz bizim sitemizde kayıtlı olan üyelerin isimlerini, kullanıcı id’lerini ve üye seviyelerini (value) rakamsal olarak depolar.

jos_core_acl_aro_groups :

jos_core_acl_aro_groups

Bu tablomuzda tıpkı bir önceki tablomuz gibi üyelerimize ait olacak üyelik gruplarını barındırır, örneğin Super Admin, Admin, Editor vb… Ok ile gösterilen alan bizim en dikkat etmemiz gereken olan alandır. Burada kullanıcı gruplarının yetkisi tanımlanır ve her zaman “Super Administrator” olan kişi veya kişiler bu id no’sunu alırlar ki diğer tablolarımıza geçtiğimizde bu id no’sunun ne şekilde ve ne işe yaradığını net bir şekilde anlayacağız. neden özellikle bu “25” id no’sunu vurguladığımı da açıklamak gerekirse, örnek olarak super admin yetkisi olan üyelerin üyelik bilgileri bozuldu ve joomla yönetim panelinden girişler mümkün olmuyor o zaman her hangi bir kullanıcıyı düzenleyip onu veritabanından super admin yapmamız gerekirse hangi tablolardan ve hangi alanlarda değişiklik yapmamız gerektiğini anlayabilmeniz için özellikle super administrator’u vurgulama ihtiyacı hissediyoruz.

jos_core_acl_aro_map :

Bu kısımda anlatılabilecek özel bir şeylerin olmaması sebebiyle bu tabloyu es geçiyoruz.

jos_core_acl_aro_sections :

jos_core_acl_aro_sectionsBu kısım, joomla’yı sisteme ilk kuran ve bunu da “order_value” kısmından da net görebildiğimiz üzere 1. kişi olan, hemen solda da id no olarak “10” tanımlı ki bunu az önce gördük (mehmet yazıcı) kişiye ait bilgiyi tutan tablodur.

jos_core_acl_groups_aro_map :

jos_core_acl_groups_aro_mapBu tablomuzun içeriği de gayet önemlidir, mesela bu makalemizin ilk konusu olan tablo jos_core_acl_aro’ya dönersek ve oradaki resime bakarsak bu tabloyu daha iyi anlaya biliriz. İlk resimde Mehmet Yazıcı isimli üyemizin ilk id değeri “10“du ve bu id no Mehmet Yazıcıyı tanımlayan bir id idi. Üst resimdeki grup id ise (25 olan) ve yine az yukarıdaki anlatımda jos_core_acl_aro_groups resminde de görüleceği üzere Super Administrator’a karşılık gelen id numarası oluyordu. Ne demiştik, 25 no daima super admini tanımlayan id dir. Şimdi tüm bu tabloların ışığında Grup id numarası 25 (super admin) olan ve Mehmet Yazıcı’yı tanımlayan “10” aro_id sini üst resimde görüldüğü gibi burada ismen değil de Mehmet Yazıcının üyelik id’si ile beraber tanımlıyor. Yani buradaki “25” super admin “10” ise Mehmet Yazıcı’nın üyelik id si. Bu kısımı ve bundan önceki kısımları beraber iyi anladığımızda daha önce değindiğimiz gibi normal bir kullanıcıyı super admine veritabanından dönüştürmek daha net anlaşılacak. Bu kısım size biraz karışık olarak gelebilir, ancak bu karışıklık üslubumuzdan kaynaklı değil de sistemin karışık olmasından kaynaklanır ki bu karışıklıkta aslında güvenlik için gereklidir. Farklı farklı id ler ile aynı üyeyi tanımlamak ve bu üyeye yetki vermek açısından bu yol tercih edilmiş. Buraya kadar olan kısımdan anladığımız şu ki, eğer biz sitemizde kayıtlı olan ne kadar üye varsa bunların yedeğini tam olarak alabilmemiz, girişlerde sorunlar olmaması için tüm buraya kadar olan tabloların yedeğini almalıyız. Bir de ek olarak ileride geleceği için buradan ayrıca değinmeyeceğim “jos_users” ve “jos_groups" tabloları ki bu zaten temel olan ve üyelerimizin isim ve diğer profil bilgilerinin yer aldığı tablomuzdur. Buna göre üyelerin yedeğini eksiksiz olarak almamız için aşağıdaki tabloların yedeğini almalıyız.

  • jos_core_acl_aro
  • jos_core_acl_aro_groups
  • jos_core_acl_aro_map
  • jos_core_acl_aro_sections
  • jos_core_acl_groups_aro_map
  • jos_groups
  • jos_users

Üyelikle ilgili olan ve ileride lazım olacak olan bir bilgi olmakla beraber en çok sorusu gelen konuyu aydınlattığımızı düşünüyoruz. Bir dahaki makalemizde de sıradaki diğer veritabanı tablolarını ele alacağız.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir